Výběr jazyka

Trade-product prácuje s biotechnologiemi, farmaciemi a zdravotnickými potřebami, pomáha společnostem posílit a maximalizovat jejich obchodní postupy, což vede k procesu vývoje výrobku, který účinně řídí, a výrazně zlepšuje, napříč produktivity podniku.

Náš Integrovaný vývoj produktu (IPD) rámec stanoví právo vazby mezi strategií a provádění se soustředí na čtyři klíčové oblasti:

  • Objasnění produktovou strategii a očekávání organizace na všech úrovních tak, že poskytuje opravdový rámec pro rozhodování.
  • Stanovení dynamického portfolioa a zázemí Managementu procesů, který vytváří rovnováhu strategických investic a taktické realizační schopnosti.
  • Zlepšení produktivity prostřednictvím integrovaných zdrojů.
  • Stavební rychlé spouštění schopnost přijetím jednotné postupy řízení projektů, které pomáhají spravovat a sledovat plnění v rámci jednotlivých funkcí a zeměpisných oblastech.