Výběr jazyka

Jedno z nejatraktivnějších podnikatelských odvětví je právě farmacie. Trh s farmaky se vyznačuje obrovskými investicemi a stejně tak velkými zisky. V České republice je obrat na farmaceutickém trhu více než 50 miliard ročně. Farmaceutický průmysl významně přispívá ke kvalitě života. Jedná se o strategické odvětví, které se týká veřejného zdraví a také má významný ekonomický rozměr.
 
Prosperující farmaceutický průmysl je základním předpokladem pro zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví. EU dohlíží na dodržování zásad volného pohybu léčiv a zdravotních prostředků a také na zajištění vysokých standardů jejich kvality a bezpečnosti. EU se snaží již od svého vzniku vytvořit jednotný evropský trh s léčivy, usiluje o spravedlivou hospodářskou soutěž i o bezpečnost léčiv a tím ochranu zdraví lidí. EU stanovuje základní požadavky pro zdravotnické výrobky a při jejich splnění se udělí výrobku označení CE a je možné ho umístit na trh.
 
Spotřeba léčiv a dalších farmaceutických doplňků stále vzrůstá a bude se tak dít i v budoucnu. Pro kvalitní výzkum a vývoj je potřeba zisk, který je produkován právě z prodeje farmak. Uvedení farmaceutického výrobku na trh není otázka dní, ale spíše měsíců či let. Z tohoto důvodu je velmi nutné spolupráce klinických výzkumů a marketingové strategie výrobku. Uvedení výrobku na trh má tři fáze, těmi jsou výzkum, vývoj a zavedení léčiva na trh. Po uvedení výrobku na farmaceutický trh je také nutné dále sledovat výrobek a jeho vedlejší účinky, tuto fázi označujeme jako postmarketingová studia.