Výběr jazyka

Jedno z nejatraktivnějších podnikatelských odvětví je právě farmacie. Trh s farmaky se vyznačuje obrovskými investicemi a stejně tak velkými zisky. V České republice je obrat na farmaceutickém trhu více než 50 miliard ročně. Farmaceutický průmysl významně přispívá ke kvalitě života. Jedná se o strategické odvětví, které se týká veřejného zdraví a také má významný ekonomický rozměr.
 
Prosperující farmaceutický průmysl je základním předpokladem pro zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví. EU dohlíží na dodržování zásad volného pohybu léčiv a zdravotních prostředků a také na zajištění vysokých standardů jejich kvality a bezpečnosti. EU se snaží již od svého vzniku vytvořit jednotný evropský trh s léčivy, usiluje o spravedlivou hospodářskou soutěž i o bezpečnost léčiv a tím ochranu zdraví lidí. EU stanovuje základní požadavky pro zdravotnické výrobky a při jejich splnění se udělí výrobku označení CE a je možné ho umístit na trh.
 
Spotřeba léčiv a dalších farmaceutických doplňků stále vzrůstá a bude se tak dít i v budoucnu. Pro kvalitní výzkum a vývoj je potřeba zisk, který je produkován právě z prodeje farmak. Uvedení farmaceutického výrobku na trh není otázka dní, ale spíše měsíců či let. Z tohoto důvodu je velmi nutné spolupráce klinických výzkumů a marketingové strategie výrobku. Uvedení výrobku na trh má tři fáze, těmi jsou výzkum, vývoj a zavedení léčiva na trh. Po uvedení výrobku na farmaceutický trh je také nutné dále sledovat výrobek a jeho vedlejší účinky, tuto fázi označujeme jako postmarketingová studia. 

Oblast léčiv a zdravotnických prostředků je další významnou oblastí evropské zdravotní politiky. Souvisí s odpovědností EU za dohled nad dodržováním zásad volného pohybu léčiv a zdravotnických prostředků jako zboží a také za zajištění vysokých standardů jejich kvality a bezpečnosti.

Již od roku 1985 se EU snaží vytvořit jednotný evropský trh s léčivy. Jeho regulací na jedné straně sleduje ochranu zdraví lidí, na straně druhé se její pomocí snaží vytvořit podmínky pro hospodářskou soutěž na trhu s léčivy a také jednotné normy pro výzkum léčiv. EU dohlíží i na bezpečnost léčiv v průběhu celého jejich životního cyklu (tzv. farmakovigilance).

Evropská regulace stanovuje základní požadavky také pro zdravotnické prostředky, které je nutné dodržet před jejich umístěním na trh. Při jejich splnění se výrobkům udělí označení CE.

Náš poradenský přístup zahrnuje osvědčených postupů a osvědčených metod ve strategii vyrovnání, řízení projektů, vývoj produktů a organizační design. Věříme, že pravda nejlepší je ten, který odpovídá cílům organizace, kultury a složitosti.

V souladu s tím pracujeme ve spolupráci s Vámi, a to nejen posouzení mezery, ale i najít to, co děláte dobře a integrovat je do vaší organizace Nadace pro výstavbu budoucích schopností. Tímto způsobem jsme se vštípit vlastnictví ke změně, kde by mělo být: v rámci své vlastní organizace a uvnitř každého člověka se scházejí k realizaci strategie a vize úspěchu.

O inovaci

Inovace je slovo používáno tak v těchto dnech, že se ztratilo svůj význam. Naše pozice na inovace je jednoduchý: společnost, která nebude poskytovat kvalitní produkty na trh, přináší hodnotu pro zákazníka a business - důsledně - není inovativní. Inovace není program. Inovace není kompetence sama o sobě. Inovace je souborem základních funkcí, které jsou vyvíjeny s cílem, vzájemně propojené, a podporuje pevné odhodlání spolupracovat.

transfer-cz

Trade-product prácuje s biotechnologiemi, farmaciemi a zdravotnickými potřebami, pomáha společnostem posílit a maximalizovat jejich obchodní postupy, což vede k procesu vývoje výrobku, který účinně řídí, a výrazně zlepšuje, napříč produktivity podniku.

Náš Integrovaný vývoj produktu (IPD) rámec stanoví právo vazby mezi strategií a provádění se soustředí na čtyři klíčové oblasti:

  • Objasnění produktovou strategii a očekávání organizace na všech úrovních tak, že poskytuje opravdový rámec pro rozhodování.
  • Stanovení dynamického portfolioa a zázemí Managementu procesů, který vytváří rovnováhu strategických investic a taktické realizační schopnosti.
  • Zlepšení produktivity prostřednictvím integrovaných zdrojů.
  • Stavební rychlé spouštění schopnost přijetím jednotné postupy řízení projektů, které pomáhají spravovat a sledovat plnění v rámci jednotlivých funkcí a zeměpisných oblastech.